تبلیغات
آرامش من - آخـــــرین .......

آرامش من

تنها بودن قدرت میخواهد و این قدرت را کسی به من داد که روزی میگفت تنهایت نمیگذارم..

آخـــــرین .......


آخـــــرین فـــــردی کـــــه ,
درســـــت قبـــــل از خـــــواب ,
در مـــــوردش فکـــــر می کنیـــــد ...
کســـــی اســـــت کـــــه ,
" قلــ♥ــب " شمـــــا بـــــه او تعلـــــق دارد .........![ شنبه 31 فروردین 1392 ] [ 03:55 ب.ظ ] [ azin ]

[ نظرات() ]