تبلیغات
آرامش من - ﺁﻏﻮﺵ من....

آرامش من

تنها بودن قدرت میخواهد و این قدرت را کسی به من داد که روزی میگفت تنهایت نمیگذارم..

ﺁﻏﻮﺵ من....

ﺁﻏﻮﺵ من ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗـــــــﻮ ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ ... 
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ 
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯼ 
ﺗــــــﻮ ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ... 
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ... 
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻢ ﺗﻮﯾﯽ ...
[ جمعه 28 شهریور 1393 ] [ 07:55 ب.ظ ] [ azin ]

[ نظرات() ]