تبلیغات
آرامش من - ڪسے را בارم

آرامش من

تنها بودن قدرت میخواهد و این قدرت را کسی به من داد که روزی میگفت تنهایت نمیگذارم..

ڪسے را בارم

ڪسے را בارم 

ڪـہ انقـבر برایم ڪسے هست ڪـہ نگاهم בنبال ڪسے نیست 

هزاراטּ بار فریاـב زבـہ ام و میزنم ڪـہ בیگر ڪسے بـہ چشمانم نمے آیـב "هرگز" 

هیچ نگاهی، בلم را نمے لرزانـב "هرگز" 

تنها یڪ نفر هست ڪـہ هماننـב گنجینـہ اے گرانبها בر בلم جاے گرفتـہ ! 

انساטּ ڪـہ سهل است، وجوבش را بـہ בنیا هم نمے בهم! 
[ جمعه 28 شهریور 1393 ] [ 08:03 ب.ظ ] [ azin ]

[ نظرات() ]