آرامش من

تنها بودن قدرت میخواهد و این قدرت را کسی به من داد که روزی میگفت تنهایت نمیگذارم..

زندگی....

زندگی نقطه سر خـــــــــــــــــــــــــط.
طلبکارتـــــــــــ که نیستم
دوستــــــــــــم نداری....
خب نداشتـــــــــــه باش !!!
شکــــــــــــ نکن
آینــــــــــده ای خواهم ساخت که ،گذشتــــــــــــــــــــه ام جلویش زانـــــــــو بزند.......!!!!!!!!!![ دوشنبه 12 مرداد 1394 ] [ 04:17 ب.ظ ] [ azin ]

[ نظرات() ]