آرامش من

تنها بودن قدرت میخواهد و این قدرت را کسی به من داد که روزی میگفت تنهایت نمیگذارم..

نبودن تو..............

نبودن تو
فقط نبودن تو نیست
نبودن خیلی چیزهاست
 کلاه روی سرمان نمی ایستد
 شعر نمی چسبد
پول در جیبمان دوام نمی آورد
نمک از نان رفته
خنکی از آب
ما بی تو فقیر شده ایم 

خدایا به زمینت یک نگاهی کن

ما بی تو هیچیم

 [ یکشنبه 28 اردیبهشت 1393 ] [ 02:39 ب.ظ ] [ azin ]

[ نظرات() ]


هــــی روزگــــــار

هــــی روزگــــــار

مـــــن بــدرکــــ

خودت خسـته نشـدی ؟؟!!!

از دیـــدن

تصـویــــر

تکـــــراری

درد کـشیـدنـــــ مــــن ... ؟!!!
[ دوشنبه 22 اردیبهشت 1393 ] [ 02:55 ب.ظ ] [ azin ]

[ نظرات() ]


افوووووووووس..........

افسوس که دیگر ....

در اسمان پهناور قلب تو ستاره ای برای من سو سو نمیزند !!!
[ دوشنبه 22 اردیبهشت 1393 ] [ 10:36 ق.ظ ] [ azin ]

[ نظرات() ]


میدانی.....


میدانی از کجای زندگی بیشتر خسته ام ؟

آنجایی که وسط خنده هام بغض می کنم

[ دوشنبه 15 اردیبهشت 1393 ] [ 12:48 ب.ظ ] [ azin ]

[ نظرات() ]


ادمای ساده

میدانی ......
ادمهای ساده ....
ساده هم عاشق میشوند ...
ساده صبوری میکنند ...
ساده عشق می ورزند ...
ساده میمانند ...
اما سخت دل میکنند ...
آن وقت که دل میکنند جان میدهند ...
سخت می شکنند ...
سخت فراموش میکنند ...
آدم های ساده ...
دنیای دیگری دارند !!!
[ یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 ] [ 03:30 ب.ظ ] [ azin ]

[ نظرات() ]


ﻣﺮﺩ ﻣﻦ

ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺐ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺰ ﺳﯿﺎﻩ !
ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺩﻭ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﭘﺮ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺩﺭ ﻓﻼﻥ ﺟﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺍﺵ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﺎﻣﺘﺶ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪ
ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺣﺮﻓﯽ ﺟز ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ گل ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺩﯼ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ
ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﺟﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﺩﺍﺭﺩ … ﻫﺰﺍﺭ ﮐﺎﺩﻭﯼ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﮑﺶ …
ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺳﺖ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﺤﮑﻢ …
ﺍﻣﻦ ﺍﺳﺖ … ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ …
ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﻣﺮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ …

[ سه شنبه 2 اردیبهشت 1393 ] [ 04:50 ب.ظ ] [ azin ]

[ نظرات() ]