آرامش من

تنها بودن قدرت میخواهد و این قدرت را کسی به من داد که روزی میگفت تنهایت نمیگذارم..

اگر......

 اَگــــَر مـﮯבآنـﮯ בَر دُنیـآ ڪــَسـﮯ هست%E9%A1%94%E3%80%82%E7%AC%91%E3%81%86_m.g

ڪـﮧ بـآ בیـבَنــَش  رَنگ رُפֿـســآرَت تغیـــیر میڪنــَב  ،%E9%A1%94%E7%B5%B5%E6%96%87%E5%AD%97_m.g

و صــِב اے  قــَلبـَت اَبرویــَت را  بـﮧ تــآراج میبــَرב  ،..   %E9%A1%94%E3%80%82%E7%AC%91%E3%81%86_m.g

مــهـم نیــست ڪـﮧ او مـآل تــو بــآشــَב  ...%E9%A1%94%E7%B5%B5%E6%96%87%E5%AD%97_m.g

مــهــِم این استــ کـﮧ فـــَقــَط بــــآشـَב  ،   %E9%A1%94%E7%B5%B5%E6%96%87%E5%AD%97_m.g

زِنـבگیـــ ڪــُنـב  ،  %E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88+%E7%AC%91%E5

لــِذَت ببرَב    و%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88+%E7%AC%91%E5

نــَفــَس بـــڪشــَב  ...%E7%AC%91%E9%A1%94_m.gif[ سه شنبه 19 خرداد 1394 ] [ 07:04 ب.ظ ] [ azin ]

[ نظرات() ]


1نفر مال من

かわいい のデコメ絵文字פֿـــــــــבایا...かわいい のデコメ絵文字
ハート のデコメ絵文字هفت میلیارב نفر مالــ [توひげ のデコメ絵文字]
Chu!! のデコメ絵文字اینــ یڪ نفر مالــ [ひげ のデコメ絵文字مـךּ]☆green☆ のデコメ絵文字

64752576653375400719.jpg


[ سه شنبه 19 خرداد 1394 ] [ 06:58 ب.ظ ] [ azin ]

[ نظرات() ]


ایا.....

آیا ممکن است کسی چیزی را که

به حد پرستش دوست داشته ناگهان از یاد ببرد

و دیگر به آن علاقه ای نشان نــــدهد؟

[ سه شنبه 19 خرداد 1394 ] [ 06:51 ب.ظ ] [ azin ]

[ نظرات() ]